Nếu cần tải danh mục về, vui lòng đến PDF và nhấn chuột sau đó chọn “Save as” để lưu lại file trong máy vi tính.
Máy vi tính của bạn đã được cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader, sẽ xem được tư liệu này.
Nếu bạn muốn tải về phần mềm nền vui lòng đếnAdobe Reader để tải về

Lọai máy
File size
 Danh mục máy sấy với nhiệt độ thấp của Suncue
1,550KB
 
SKS-máy sấy hình hộp
Lọai máy
File size
 SKS-480G
460KB
 SKS-480C
460KB
 SKS-580M
589KB
 SKS-580CG
589KB
 SKS-580C
589KB
 
Lọai máy tuần hòan
Lọai máy
File size
 SUPER -60 、SUPER-120、SUPER-300
1,550KB
 PHS-1380B
956KB
 PHS-320
809KB
 MD-165
876KB
 CPR-165
646KB
   
Lò chất đốt sinh học
 
Lọai máy
File size
 BB-18
1,153KB
 SB-130
936KB
Các lọai chất đốt
Lọai máy
File size
 SUPER-120-HG
2,066KB
 SUPER-120-HS
646KB
 
Nhà máy sấy
Lọai máy
File size
 Nhà máy sấy bằng trấu
936KB
Thiết bị ngọai vi
Lọai máy
File size
 SPC-15、50
1,683KB
 TD-6
2,737KB
 CTR-500ES
1,439KB
 TM - 3500
1,045KB