Nếu cần tải danh mục về, vui lòng đến PDF và nhấn chuột sau đó chọn “Save as” để lưu lại file trong máy vi tính.
Máy vi tính của bạn đã được cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader, sẽ xem được tư liệu này.
Nếu bạn muốn tải về phần mềm nền vui lòng đếnAdobe Reader để tải về

Lọai máy
File size
 Danh mục máy sấy với nhiệt độ thấp của Suncue - SUPER
2,716KB
 Danh mục máy sấy với nhiệt độ thấp của Suncue - PHS
2,802KB
 
SKS-máy sấy hình hộp
Lọai máy
File size
 SKS-480
2,049KB
 SKS-580
962KB
 
Lọai máy tuần hòan
Lọai máy
File size
 SUPER-60、SUPER-120、SUPER-300
1,736KB
 PHS-130、PHS-320、PHS-1380B
956KB
 MD-165
1,142KB
 CPR-165
1,298KB
   
Lò chất đốt sinh học
 
Lọai máy
File size
 BB-18 _ SUPER
2,587KB
 BB-18 _ PHS
2,546KB
 SB-Series _ SUPER
2,586KB
 SB-Series _ PHS
2,616KB
 FV-180
2,156KB
Các lọai chất đốt
Lọai máy
File size
 Steam Type Grain Dryer _ SUPER
1,268KB
 Steam Type Grain Dryer _ PHS
1,207KB
 Gas Type Grain Dryer _ SUPER
1,395KB
 Gas Type Grain Dryer _ PHS
1,375KB
 
Nhà máy sấy
Lọai máy
File size
 Nhà máy sấy bằng trấu _ SUPER
2,586KB
 Nhà máy sấy bằng trấu _ PHS
2,616KB
Thiết bị ngọai vi
Lọai máy
File size
 SPC-15、50
1,649KB
 CL-10 _ SUPER
3,179KB
 CL-10 _ PHS
3,214KB
 TD-6、VS-6
2,737KB
 CTR-500ES
873KB
 TM - 3500
1,045KB