เครื่องอบแบบถ่ายเท รุ่น SKS480
ภาพสินค้า
รุ่น
SKS - 480GL
แบบอุณหภูมิต่ำ
SKS - 480GH
แบบอุณหภูมิสูง
SKS - 480C+
การให้ความร้อน
แบบความร้อนตรง
แบบแลกเปลี่ยนความร้อน
มิติ ย × ก × ส (mm)
3810×2465×870
3600×2465×1770
อัตรากินไฟ

0.75kW

อัตราเชื้อเพลิงสูงสุด (ลิตร/ชม.)

2.9

3.3
4.4

6.6

6.6
ช่วงอุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง +℃)
+10~30℃
+10~36℃
+10~48℃
+10~60℃
+10~40℃
ชนิดของเชื้อเพลิง
น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊าด
น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
แรงดันไฟฟ้า
1เฟส / 3เฟส, 220V/380V/415V/440V,50/60 Hz
เหมาะสำหรับ

กระเทียม, ข้าวเปลือก, เมล็ดพันธุ์ต่างๆ

ข้าวเปลือก, ตะเกียบไม้ไผ่, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้, ถั่วต่างๆ

ข้าวสาลี, ข้าวโพด, อาหารสัตว์

ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ถั่วต่างๆ, เมล็ดฟักทอง, ลำไยแห้ง, ปีกเป็ด/ห่าน, อาหารสัตว์, มล็ดโกโก้, เมล็ดกาแฟ

พืชผลทางการเกษตรที่ ต้องการลดความชื้นด้ว ยลมร้อนที่สะอาดและอุ ณหภูมิต่ำ เช่น หัวหอมและกระเทียม

อุปกรณ์ความปลอดภัย
สวิทซ์แรงดันลม, รีเลย์ควบคุมความร้อน, เซ็นเซอร์เปลวไฟ, ฟิวส์หัวเผา สวิทซ์แรงดันลม, รีเลย์ควบคุมความร้อน, เซ็นเซอร์เปลวไฟ, ฟิวส์หัวเผา
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องอบแบบถ่ายเท รุ่น SKS580
ภาพสินค้า
รุ่น
SKS - 580 ML
แบบอุณหภูมิต่ำ
SKS - 580 MH
แบบอุณหภูมิสูง
SKS - 580 CG
SKS - 580 C
SKS - 580 BB

การให้ความร้อน

แบบความร้อนตรง
แบบแลกเปลี่ยนความร้อน
มิติ ย × ก × ส (mm)
5077 × 2458 × 1740
8745 × 2458 × 1875
8820 × 2458 × 2267
9038×6753×5564
หัวเผา
แบบ
หัวพ่นไฟแบบ 1 หัวฉีด ความคุมการพ่นไฟโอโตเมติก
หัวพ่นไฟแบบ 2 หัวฉีด ควบคุมการพ่นไฟโอโตเมติก 2 ระดับ ติดตั้งร่วมกับเตาเผา BB (ให้เลือกได้)
การติดไฟ
การติดไฟแบบแรงดันสูงอัตโนมัติิ
อัตราเชื้อเพลิงสูงสุด (ลิตร/ชม.)
4.5
7.8
23
28

ช่วงอุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง +℃)

+10℃~ 23 ℃
+10℃~ 40 ℃
+10℃~ 60 ℃
ชนิดของเชื้อเพลิง
น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
แรงดันไฟฟ้า
1เฟส/ 3เฟส, 220V/380V/415V/440V,50/60 Hz
3 เฟส, 220V/380V/415V/440V,50/60 Hz
แรงม้า
1.55kW
4.75kW
8.25kW
ความจุกระบะ
2 ชั้น
9.10 (8.76)
18.19 (17.52)
1 ชั้น
3.76 (8.76)
7.52 (17.52)
เหมาะสำหรับ
2 ชั้น

กระบะ 2 ชั้นเหมาะสำหรับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ เช่น ลำไยแห้ง, ถั่วต่างๆ, กระเทียม, พันธุ์ข้าวโพด

เหมาะสำหรับอบสิ่งบริโภคที่มีมูลค่าสูงและเน้นด้านความสะอาด
1 ชั้น กระบะ 1 ชั้นเหมาะสำหรับเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก เช่น ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, เมล็ดเรฟ, เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ, เมล็ดกาแ
อุปกรณ์ความปลอดภัย
สวิทซ์แรงดันลม, รีเลย์ควบคุมความร้อน, ตัวตั้งเวลา,
เซ็นเซอร์เปลวไฟ, ฟิวส์ควบคุม, เซ็นเซอร์ความร้อนเกิน
สวิทซ์แรงดันลม, รีเลย์ควบคุมความร้อน, ตัวตั้งเวลา,ฟิวส์ควบคุม
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ชนิดของเชื้อเพลิง
รุ่น
เชื้อเพลิง

เหมาะสำหรับ

น้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊าด
ผลิตตามความต้องการ
เครื่องอบแบบชีวมวล
แบบแก๊ส
แบบไอน้ำ
แกลบ
BB-18
SKS-480G
        1 ชั้น: ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, งา, เมล็ดเรฟ, เมล็ดพันธุ์อื่นๆ, เมล็ดกาแฟ, ถั่วต่างๆ และอื่นๆ

2 ชั้น: ลำไย, ถั่วลิสง, หัวกระเทียม, ซังข้าวโพด

แบบอุณหภูมิต่ำ
เหมาะสำหรับอบข้าวพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์อื่นๆที่ใช้อุณหภูมิต่ำ

รุ่น C แบบแลกเปลี่ยนความร้อน

เหมาะสำหรับอบสิ่งบริโภคที่มีมูลค่าสูงและเน้นด้านความสะอาด
SKS-480C+
       
SKS-580CG
       
SKS-580C
       
SKS-580M
       
SKS-580B